Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

právní jednání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Odstoupení od smlouvy ve spotřebitelských vztazích
 (Jana Marková)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3pu3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Institut odstoupení od smlouvy v režimu Vídeňské úmluvy a NOZ
 (Vojtěch Kropáček)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ux1az/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odstoupení od smlouvy
 (Michaela Komrsková)

2020, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/xoplr/ | Soukromoprávní studia / Obchodněprávní vztahy | Theses on a related topic

Právo odstoupit od smlouvy u smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory
 (Martina Piskorová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epqwf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odstoupení od smlouvy a jeho vliv na věcně právní účinky smlouvy
 (Veronika Čejková)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uds6n/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odstoupení od smlouvy v novém občanském zákoníku ve světle stávající judikatury
 (Alexandra Florková)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yiv03/ | Právní specializace / Právo a podnikání | Theses on a related topic

Odstoupení od smlouvy a nekalé praktiky obchodníků
 (Daniil Beloussov)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oeev1/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Internetové obchody a částky hrazené spotřebitelem při odstoupení od smlouvy
 (Jindřich Buša)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4e76/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odstoupení od smlouvy a nekalé praktiky obchodníků
 (Jana Šerifi)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/u4tze/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právní úkon - právní jednání
 (Helena MOROZOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l2emco// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)