Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hybridni zona

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Habitatové preference rodu Bombina v rámci hybridní zóny v jižních Čechách
 (Rudolf NOWAK)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xnz95m// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Hybridní zóna kuněk Bombina bombina a B. variegata v jižních Čechách
 (Helena STRAKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o2vvu9// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Vliv agresivního chování na dynamiku hybridní zóny myší domácích
 (Ľudovít Ďureje)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rauby/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Theses on a related topic

Poruchy spermatogeneze v hybridní zóně myši domácí
 (Gabriela Pražanová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lx6wa/ | Biologie / Buněčná a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Pohlavní chromozomy v hybridní zóně myši domácí
 (Petra DUFKOVÁ)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ve1u5k// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

Změny hybridní zóny lejska bělokrkého (Ficedula albicolis) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca)
 (Věra Burešová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//a787nl// | Biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Revize lokalit hybridní zóny kuněk (Bombina bombina a B. variegata) jižně od Českých Budějovic
 (Helena STRAKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jal294// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Poruchy spermatogeneze hybridních samců myší
 (Iva Martincová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nalr9/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Theses on a related topic

Vzestup a pád hybridních režimů
 (Markéta Musilová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obzcw/ | Politologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)