Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polish national minority

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Models of Polishness among Lithuanian Polish Minority
 (Simonas TEŠKEVIČIUS)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fpve32// | Humanities / Euroculture | Theses on a related topic

Význam etnické a národnostní identity pro příslušníky polské minority v Těšínském Slezsku
 (Kristýna Tarabová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nzgg7/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Polska mniejszo\'{s}\'c narodowa w Republice Czeskiej
 (Kristina POCHOBRADSKÁ)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//oy9ken// | Filologie / Historie - Polský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Využití tématu polská národnostní menšina na Těšínsku ve výuce občanské výchovy
 (Dominik RUSEK)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8fgp4p// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Polská národní menšina na Těšínsku v letech 1939-1945
 (Josef PUKANČÍK)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g886ey// | Učitelství pro základní školy / občanská výchova - křesťanská výchova | Theses on a related topic

Polská národnostní menšina na Těšínském Slezsku v České republice
 (Zuzana Bocková)

2009, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//qm89gg// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Historia i stan obecny polskiej grupy etnicznej na Zaolziu
 (Michaela GLACOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k2o5ni// | Filologie / Polský jazyk a literatura | Theses on a related topic

J\c{e}zyki w kontakcie w czesko-polskim \'{s}rodowisku ko\'{s}cielnym
 (Tereza ONDRUSZOVÁ)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//da9nc6// | Filologie / Polský jazyk | Theses on a related topic

Dzia\l{}alno\'{s}\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{}a PZKO w Or\l{}owej
 (Teresa HILOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//u7fsvu// | Filologie / Polský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Předsudky a stereotypy promítající se v současných česko-polských vztazích v oblasti Těšínského Slezska.
 (Martina Svobodová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/amdaz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)