Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

disturbance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
AUTOMATIZACE IDENTIFIKACE DISTURBANCE LESNÍCH POROSTŮ NA ZÁKLADĚ SENTINEL DAT
 (Eliška REGENTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6szgzi// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Theses on a related topic

Steam Temperature Control Based on Modified Active Disturbance Rejection
 (Nadezhda Ovchinnikova)

2019, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//cif4ir// | Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics | Theses on a related topic

Disturbance a změna klimatu vepsaná do letokruhů - kvantitativní analýza buněčných parametrů dřevin
 (Veronika Škarpová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sd6ec5// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

Disturbance lesního porostu jako zdroj říčního dřeva v povodí Červíku (Moravskoslezské Beskydy)
 (Karolína ONDŘEKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//lnzyga// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Effects of management and natural disturbance on oribatid mites in montane forest
 (Jitka FARSKÁ)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wt1v23// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Vliv disturbance lesa na teplotu a vlhkost půdy
 (Jiří PAVLAS)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wxs8d7// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Reakce společenstev plazů a obojživelníků na disturbance v doubravách NP Podyjí
 (Jaroslav BALOUN)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k868qp// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Tolerance and resistance of plants to disturbance
 (Vít LATZEL)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xjpx9y// | Botanika / | Theses on a related topic

Změny subalpínské a alpínské vegetace pod vlivem různé mechanické disturbance na lokalitě Mumlavská louka
 (Kateřina Jenešová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//spu3e5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Theses on a related topic

Změny subalpínské a alpínské vegetace pod vlivem různé mechanické disturbance na lokalitě Mumlavská louka
 (Kateřina Jenešová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//spu3e5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)