Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

majetkove pomery

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Majetkové poměry manželů - unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie
 (Lucie Zavadilová)

2020, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tszox/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Theses on a related topic

Majetkové poměry v manželství a nesezdaném soužití
 (Vlastimil Jandásek)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwswt/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ukládání sankcí a majetkové poměry pachatele
 (Veronika Slavíčková)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ovxym/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Ukládání sankcí a majetkové poměry pachatele
 (Tomáš Kuchyňka)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/brc84/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Majetkové poměry manželů
 (Michaela Javůrková)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//wg7lfe// | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Majetkové a sociální poměry měšťanů věnného města v polovině 18. století (na příkladu Hradce Králové)
 (Hana Troszoková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kf7xy/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Majetkové poměry benediktinského kláštera v Rajhradě ve středověku
 (Markéta Kocianová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c001r/ | Humanitní studia / Historie | Theses on a related topic

Majetkové poměry královny Elišky Rejčky
 (Jana Vítová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zqz3u/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Majetkové poměry obyvatel Bíliny na sklonku předbělohorského období z pohledu Gruntovní knihy z let 1592-1689.
 (Marek LISÁK)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d0f792// | Historické vědy / Kulturně historická regionalistika | Theses on a related topic

Majetkové poměry manželů
 (Jana Fousová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//re4l46// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)