Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

základní funkce církve

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Diakonická funkce katolických farností v Arcidiecézi olomoucké
 (Marek DOLÁK)

2018, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hgwldh// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Pojetí diakonie v Církvi československé husitské
 (Martin KLABOUCH)

2011, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hcl9a9// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Farnost jako "communitas amoris" v encyklice Deus caritas est a vybraných dokumentech české katolické církve
 (Jiří BRTNÍK)

2012, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d62wi1// | Teologie / Katolická teologie | Theses on a related topic

Možnosti přijetí uprchlíků farností - integrace na lokální úrovni
 (Hana Kolářová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13696/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Postavení farníků ve vybraných farnostech k možnostem zapojení do komunitní práce
 (Barbora Žůrková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13579/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic