Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

katolicka farnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Katolická farnost Frýdek 1945-1950
 (Denisa ŠNAJDROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//c525u0// | Specializace v pedagogice / matematika - občanská výchova | Theses on a related topic

Farnost jako "communitas amoris" v encyklice Deus caritas est a vybraných dokumentech české katolické církve
 (Jiří BRTNÍK)

2012, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d62wi1// | Teologie / Katolická teologie | Theses on a related topic

Postavení farníků ve vybraných farnostech k možnostem zapojení do komunitní práce
 (Barbora Žůrková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13579/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Farnost a obec Křemže v letech 1885 -1920
 (Jaroslav NOVÁK)

2009, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kq4xk5// | Humanitní studia / Pastorační asistence | Theses on a related topic

Diakonická funkce katolických farností v Arcidiecézi olomoucké
 (Marek DOLÁK)

2018, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hgwldh// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Vyškovská farnost v letech 1945-1952
 (Pavel Procházka)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j9r5c/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

K problematice religiozity německého katolického obyvatelstva ve farnostech Bohuslav, Hošťka a Svatá Kateřina na přelomu 19. a 20. století
 (Miroslav VETRÁK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kdj70k// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Historie varhan v katolických kostelích ve farnosti Zábřeh a historie děkanského kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze
 (Pavla TILLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qfbovt// | Teologie / Teologické nauky | Theses on a related topic

Dějiny farnosti Machov v letech 1850-1950
 (Martin Dohnal)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8166 | Technická podpora humanitních věd / Počítačová podpora v archivnictví | Theses on a related topic

Služba jáhna ve farnosti v kontextu současné teologie.
 (Martin FUJDL)

2018, Disertační práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uqnmzi// | Teologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)