Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

koagulace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Koagulace hemolymfy hmyzu a její úloha v imnunitních reakcích
 (Jakub Berka)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d77uo/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Koagulace hemolymfy bezobratlých
 (Jakub Berka)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e27iy/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Optimalizace procesu koagulace při úpravě vod
 (Nikola Ponczová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115564 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Theses on a related topic

Odstraňování AOM pomocí kombinace oxidace a koagulace
 (Eva Ničová)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//fw1enr// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Vliv alkalizace na efektivitu koagulace při úpravě vody
 (Michala Zemková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//xeggkj// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Ozonizace a koagulace látek neproteinového charakteru produkovaných fytoplanktonem
 (Michaela Prokopová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//818cot// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Predikce léčby poruch koagulace po kardiochirurgických operacích
 (Monika Burdová)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108495 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Koagulace - laboratorní úloha
 (Pavlína Núdziková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87318 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Studium vlivu koagulace pigmentových nanočástic fosforečnanu-zinečnatého na antikorozní vlastnosti transparentních nátěrových systémů
 (Petr Šrubař)

2013, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101244 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrochemické koagulace
 (Radka Boubínová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//hkwdx7// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)