Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

archival (documents)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Hydrometeorologické extrémy a jejich dopady podle archivních zpráv o škodách způsobených živelnými pohromami
 (Lukáš Dolák)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xthsc/ | Geografie a kartografie / Učitelství geografie a kartografie pro střední školy | Theses on a related topic

Proměny historického centra Pardubic od roku 1938 do současnosti. Obraz městské krajiny v archivních dokumentech
 (Zdeňka Štěpánková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4607 | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Stanovení obecných pravidel pro digitalizaci dvourozměrných archivních dokumentů
 (Jaromír Hřebecký)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5115 | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Digitalizace archivních fondů
 (Miloslav Mikulka)

2010, Bakalářská práce, UHK, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB782 | Technická podpora humanitních věd / Počítačová podpora v archivnictví | Theses on a related topic

Inventář Místního národního výboru Bystřec s ukázkami digitalizace archiválií I. kategorie
 (David Polák)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB115 | Technická podpora humanitních věd / Aplikovaná technologie v archivnictví | Theses on a related topic

Pater Jiří Jiljí Bouz, svědectví oběti komunistického režimu v zrcadle archivních dokumentů
 (Jaroslav BEDNÁŘ)

2013, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xi4125// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Dokumenty v archivnictví
 (Radka Zastoupilová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//idn4yv// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Theses on a related topic

Archeologický výzkum Břeclav-Pohansko ve světle archivních materiálů
 (Marie Salvetová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhcyj/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Perzekuce Římskokatolické církve na Zlínsku Komunistickou Stranou Československa v letech 1948-1960 z pohledu archivních dokumentů
 (Jiří BARBOŘÁK)

2008, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u000bf// | Učitelství pro střední školy / Učitelství náboženství a etiky | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)