Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tunelove osteni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití tunelových ostění pro získávání geotermální energie
 (Filip Lecián)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129025 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Analýza teplotního zatížení definitivního ostění tunelových staveb
 (Lukáš Ďuriš)

2013, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101250 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Analýza vlastností vodonepropustných drátkobetonů pro betonová ostění tunelových staveb
 (Matěj Slováček)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rbi8h8// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Theses on a related topic

Problematika primárního ocelobetonového ostění podzemních děl
 (Marek Mohyla)

2016, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116996 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Přístupy ke stanovení vlivu seismického zatížení na podzemní konstrukce
 (Pavel Štemon)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111124 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Stanovení součinitele relaxace beta- metody pro modelování tunelů
 (Ondřej Brodzki)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116647 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic