Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aktivní stárnutí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Aktivní stárnutí jako politika pro stárnoucí společnost
 (Kateřina Ryšková)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aj3b0/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Implemetace politiky aktivního stárnutí ve Zlínském kraji ve vazbě na trh práce
 (Helena Vránová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rev2yj// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Stárnutí a politika zaměstnanosti v České republice v letech 2000-2016
 (Jiří Novotný)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74837 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Vybrané aspekty politiky aktivního stárnutí se zaměřením na nezaměstnané nad 50 let
 (Edita PUSTKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qc3yd5// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Vybrané aspekty politiky aktivního stárnutí se zaměřením na nezaměstnané nad 50 let
 (Edita PUSTKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kuqhi2// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Ageismus a koncepce aktivního stárnutí
 (Denisa Najserová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/d57gg/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Příprava populace na zdravé stárnutí
 (Petra Náplavová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqc9s/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Zdravé stárnutí v kontextu ošetřovatelské péče
 (Ludmila RADOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//st14tc// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Životní styl seniorů ve vybraných lokalitách se zaměřením na zdravé stárnutí
 (Petra MACHÁČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ckac6r// | Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy | Theses on a related topic

ÚROVEŇ PŘIPRAVENOSTI POPULACE NA ZDRAVÉ STÁRNUTÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
 (Eva HAKLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//id11l5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)