Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

senioři

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Aktivní způsoby stárnutí očima studentů U3V ve Zlínském kraji
 (Romana Flekačová)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//afs5b9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí
 (Marcela Petrová Kafková)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzakw/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Postoje seniorů k problematice stáří, stárnutí a smrti
 (Barbora Zohornová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9455 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Starší řidiči a mobilita v aktivním stárnutí
 (Martina Vališová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ls5sb/ | Politologie / Sociologie | Theses on a related topic

Zóna dohledu: participace seniorů na sociofyzickém prostoru skrze výhled z okna
 (Monika Trebichalská)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/va7f0/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Participace seniorů na univerzitě třetího věku
 (Lenka Bobková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5o3of8// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Participace seniorů na organizovaných volnočasových aktivitách
 (Karin Scholzová)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n64g9m// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Aktivní participace seniorů na životě společenství - výzva pro dnesní pastoraci
 (Veronika ČEPELKOVÁ)

2014, Disertační práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//olf69j// | Teologie / | Theses on a related topic

Rozvoj principu participace seniorů v regionu Milevsko
 (Markéta JAROŠOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//reu5pw// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí
 (Marcela Petrová Kafková)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzakw/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)