Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Alternativní paliva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 49 theses)
Problémy s hlukem kamionové dopravy - vliv na životní prostředí
 (Lukáš Červenka)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/a7g48/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Alternative fuels as an instrument of CSR in shipping industry: A case study of sustainability and profitability of operating LNG powered vessels
 (Ivo Dittrich)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//72zpq7// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

Tuhá alternativní paliva a jejich využití
 (Martina ŠAFAŘÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gd8zpu// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Alternativní paliva pro spalovací motory
 (Jiří Káňa)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dawml1// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Návrh elektrického zapojení soustavy dopravní trasy pro alternativní paliva
 (Ludvík MALEC)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//coijb5// | Energetika / Energetika - teplárenství | Theses on a related topic

Alternative fuels as an instrument of CSR in shipping industry: A case study of sustainability and profitability of operating LNG powered vessels
 (Ivo Dittrich)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//72zpq7// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

Alternativní paliva a možné zdroje energie pro pohon silničních vozidel
 (Tomáš Urban)

2009, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sq52r0// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Návrh a realizace řídicího systému spalování alternativního paliva v automoblilovém vznětovém motoru
 (Pavel BOHÁČ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rycxrq// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Zpracování a využití TKO pro výrobu alternativního paliva
 (Zoltán Pálmai)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103197 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Alternativní paliva v automobilech
 (Vítězslav Švec)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75840 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 49 theses)