Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Češi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Obraz poválečného pohraničí v české próze po roce 2000.
 (Helena Vaňková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ifz7m/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Komparace vysídlení Čechů z pohraničí 1938-1939 a poválečného odsunu Němců z Československa
 (Tereza HMÍROVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8c7w2v// | Historické vědy / Moderní dějiny | Theses on a related topic

Vzájemné poznání a přenos pracovních a životních zkušeností - příklad z česko-rakouského pohraničí
 (Aneta Bártová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//oxoexi// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Odsun sudetských Němců a osidlování poválečného pohraničí v české próze
 (Pavla Kůrková)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rh3vw/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Češi a odsun Němců. Nucené migrace obyvatelstva první poloviny dvacátého století, mezinárodní náhled a soulad odsunu sudetských Němců s Postupimskou konferencí.
 (Jakub Nebřenský)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46330 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

Vysídlování 1938/1939 - Odsun 1945/1946 (Komparace vysídlení Čechů z pohraničí po "mnichovském diktátu" a odsunu Němců z poválečného Československa v rámci ústecké oblasti)
 (Tomáš PECA)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//depkod// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Theses on a related topic

Vzpomínky na odsun Němců ve světle kolektivního traumatu Čechů
 (Miroslava Janoušková)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/roj42/ | Sociologie / | Theses on a related topic

"Divoký" odsun brněnských Němců ve výuce dějepisu formou didaktického projektu
 (Helena Výšková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ph6f3/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic