Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

industrial accident

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání
 (Jakub Halíř)

2017, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ukcxi/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní postavení zaměstnance při pracovním úrazu
 (Markéta BERNATOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//16wle0// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Průmyslové havárie a ochrana životního prostředí
 (David Svoboda)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wtmki/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Role krizového managementu při řešení průmyslových havárií v urbanizovaných oblastech
 (Ivana Ottenschlägerová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ujgm0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Možnosti ukrytí obyvatelstva při průmyslové havárii
 (Petra Hájková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pwuwbs// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Možnosti ukrytí obyvatelstva při průmyslové havárii
 (Martin Trecha)

2014, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oaup1w// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Postup při likvidaci průmyslové havárie
 (Marek Sýs)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fik8vr// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Obtížná životní situace klienta po těžkém pracovním úrazu
 (Jana LADMANOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fvj48e// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Dekontaminace po radiační havárii a úniku průmyslových škodlivin silami a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky
 (Andrea KUNOVJÁNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r2zja0// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 (Eva Buryánková)

2011, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sr1l6/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic