Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

systém krizového řízení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 40 theses)
Changes of financial system in the context of financial crisis
 (Boris Karan)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70808 | Finance and Accounting / | Theses on a related topic

Information System of the Crisis and Intervention Centre
 (Radoslav Husár)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mt5z3/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Modern patent management as an area of conflict between legal protection and economic significance: Design of a simple and effective patent circumvention algorithm
 (Helmut Markus Depfenhart)

2020, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3ay48e// | Economics and Management / Business Management and Economics | Theses on a related topic

Systém krizového řízení a ochrana obyvatel ČR při nevojenských krizových situacích a mimořádných událostech
 (Barbora Kudrnová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//vm8nop// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech
 (Jaromír Hladký)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ioh7j/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Ochrana informací v krizovém řízení
 (Zuzana Majerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//ea0425// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Fyzická ochrana prostorů krizového řízení vybraného krajského úřadu
 (Marek Kiša)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88747 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Komplexní interaktivní portál krizového řízení (KŘ) jako významný informační aspekt ochrany obyvatelstva ve vybraném regionu
 (Petra Ittnerová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c7mgj/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Individuální ochrana ve vybraném kraji
 (Leona Hubáčková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4zz342// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách
 (Denisa Štefková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6iqzct// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 40 theses)