Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kľúčové slová

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Aplikace nových poznatků DOE a metodika Six Sigma u výrobků, tvořených velkým počtem komponent
 (Jan Kosina)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116768 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Zefektivnění poskytované služby metodikou Lean Six Sigma
 (Zdenek Chvojka)

2012, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qtwb72// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Využití strategie Six Sigma při hledání úspor v praxi konkrétního podniku
 (Gabriela Cirmonová)

2016, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//fu1agg// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a finanční management | Theses on a related topic

Aplikace Six Sigma na vybraném úseku průmyslového podniku
 (Radka Hajdová)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89720 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Zavedení metodiky Lean Six Sigma
 (Jakub Floss)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/7kk3io/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Využití metody Six Sigma pro trvalé zlepšování výkonu virtuálních týmů
 (Vladimír FRIDRICH)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6ao762// | Humanitní studia / Německá filologie - Aplikovaná ekonomická studia | Theses on a related topic

Metodologie Six Sigma
 (Hana Zajícová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21680 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Funkce a struktura aktivit firemního systému řízení lidských zdrojů
 (Yulia Lomako)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/q8ezt/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Struktura fyzické a odborné přípravy příslušníků hasičských sborů v různých zemích světa
 (Ondřej Štěpánek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0w3p/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Struktura a nástroje integrované marketingové komunikace v hotelových službách
 (Lucie Řezníčková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/th8em/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)