Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

DNA metylace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Epigenetické modifikace u nádorových onemocnění
 (Iva Badurová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7sul/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Postranslační modifikace proteinu p53 a jejich vliv na DNA vazebné vlastnosti
 (Edita Balkóová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u9hfk/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Modifikace biomakromolekul metalofarmaky: zdokonalení teoretického zázemí pro vývoj nových léčiv proti rakovině.
 (Vojtěch NOVOHRADSKÝ)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g0c7ww// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Chemorezistence u nádorových onemocnění prsu a prostaty
 (Eva Göthová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kihnq/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Povrchová modifikace magnetických částic pro efektivní izolaci krevních buněk
 (Martin Bohuslav)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sgkkun// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Specifické imunologické a epigenetické vlastnosti nádorových buněk a jejich význam v léčbě vybraných hematoonkologických onemocnění
 (Veronika Foltánková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aubam/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR
 (Jiřina Mertová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0ier/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Metylace DNA jako epigenetický biomarker
 (Veronika Hlaváčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiy42/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Metylace rostlinných telomerových sekvencí
 (Pavla Polanská)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0spm/ | Biochemie / | Theses on a related topic

DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk
 (Tereza Hrušková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qgwui/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)