Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

interferon gamma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití metod Interferon- gamma release assay(IGRA)v laboratorní diagnostice tuberkulózy
 (Marcela BEDNÁŘOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f5k79k// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Characterization of Interferon inducible protein 16 and its DNA binding properties
 (Lucia Hároníková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4pb3/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Effects of interferon gamma and specific polyclonal antibody on the infection of murine peritoneal macrophages and murine macrophage cell line PMJ2-R with Encephalitozoon cuniculi
 (Jiří JELÍNEK)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fpn6xq// | Biologie / Klinická biologie | Theses on a related topic

Vliv interferonu gama (IFN-\recke{gamma})a specifických polyklonálních protilátek na průběh experimentální perorální infekce \kur{Encephalitozoon cuniculi in vivo}
 (Jiří JELÍNEK)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//83de8i// | Biologie / Klinická biologie | Theses on a related topic

Analýza transkripce a posttranslační modifikace signálních proteinů STAT 1 a STAT 3 v nádorové buňce
 (Lenka Humpolíková Adámková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q46r6/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Detekce latentní tuberkulózy u pacientů vyšetřovaných na mikrobiologickém ústavu FN u sv. Anny v Brně
 (Lucie Holková)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqebw/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic