Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dluh

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Insolvence fyzických osob a možné způsoby řešení
 (Marcela MAREŠOVÁ)

2013, Disertační práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//usttu2// | Teoretické právní vědy / Občanské právo | Theses on a related topic

Sociální aspekty insolvence
 (Světlana TKADLECOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0auf8z// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Oddlužení fyzických osob jako opakovaný prostředek k řešení dluhů
 (Žaneta Fibichová)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117691 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic