Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

menstruace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vyučovací hodina pro III. ročník taneční konzervatoře zaměřená na hluboký stabilizační systém za využití podpůrné techniky Pilates
 (Leona Ryšávková)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/y6ttm/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Theses on a related topic

Vliv pravidelného cvičení jógy na hluboký stabilizační systém
 (Iveta KORANDOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n6dafu// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv hipoterapie na hluboký stabilizační systém u pacientů s vertebrogenními poruchami
 (Anna Skopcová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//vx1002// | Fyzioterapie / | Theses on a related topic

Vliv sportovního lezení na hluboký stabilizační systém u dětí mladšího školního věku
 (Gabriela Pelikánová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//v0jv12// | Fyzioterapie / | Theses on a related topic

Práce multidisciplinárního týmu v hospicovém zařízení
 (Stanislava KOMOŇOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//brne1h// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Metody léčby funkčních poruch menstruačního cyklu ve fyzioterapii
 (Aneta Novotná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gfp7i/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hluboký stabilizační systém
 (Jana Poláchová)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyjka/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Metody léčby funkčních poruch menstruačního cyklu ve fyzioterapii
 (Aneta Novotná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gfp7i/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv kombinované intradialyzační fyzioterapie na svalovou sílu u pacientů s chronickým selháním ledvin
 (Kateřina Hejhalová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x24ni/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Možnosti fyzioterapie svalového zranění sportovců
 (Karolina BAHELKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lc7917// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)