Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

segmentace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Artificial Neural Network for Precipitation Nowcasting
 (Vladimíra Hežeľová)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3fuc/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Creating a prediction model for weather forecasting based on artificial neural network supported by association rules mining
 (Jakub Kadlec)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49406 | Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie | Theses on a related topic

The Parallel Adaptation of Artificial Feed-Forward Neural Networks
 (Marek Libra)

2006, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhdoc/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Strategie wet artificial life využívající vědecké postupy
 (Marek Hnatiak)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b6w9k/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Artificial Intelligence in the Elementals Game
 (Jozef Vilkolák)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtn2j/ | Informatika / Teoretická informatika | Theses on a related topic

Umělá neuronová síť jako nástroj pro modelování statických systémů
 (Martin Vančura)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7o2a68// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Neuronová síť pro řízení nehratelných postav v počítačové hře
 (Daniel Dvořáček)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//svws52// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Umělá inteligence v nových médiích: estetická autonomie od robotické malby po neuronovou síť
 (Alžběta Slámová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhwsx/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek
 (Kateryna Ushanova)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72418 | Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika | Theses on a related topic

Toolbox pro klasifikaci obrazových dat mozku pomocí umělých neuronových sítí
 (Roman Vyškovský)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dawy5/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)