Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prevence socialni exkluze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Regionální program zaměstnanosti jako prevence sociální exkluze u mentálně postižených osob
 (Radka Suchopárková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lwgyx/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Zvyšování kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením jako prevence sociální exkluze na příkladu vybrané organizace v Ústeckém kraji.
 (Zuzana ROJEROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ozhq3u// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Finanční gramotnost jako prevence sociální exkluze
 (Zdeněk ŠTĚPÁNEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xrbbt6// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sanace rodiny jako forma prevence sociální exkluze
 (Lucie FRANCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mmp1hg// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Vzdělávání a zaměstnávání odsouzených jako prevence sociální exkluze
 (Lucie BACHOROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fktrwu// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Program KOMPAS jako prevence sociální exkluze a jeho vliv na vybrané oblasti života znevýhodněných dětí.
 (Adéla RŮŽIČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u9n4xb// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp. | Theses on a related topic

Ekonomická gramotnost klientů opouštějících dětský domov jako prevence možné sociální exkluze
 (Mirka BARTOŠOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xxw95q// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Role institucionální péče pro seniory v prevenci sociální exkluze
 (Pavlína Jobánková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0vj7or// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Prevence duševních onemocnění a možnosti sociální práce v oblasti pomoci klientovi zvládat dopady onemocnění v sociální sféře
 (Jiří IVANOV)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fmv0wp// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Činnost Policie ČR v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v prostředí sociální exkluze
 (Květoslav HOLEYŠOVSKÝ)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2954 | Vychovatelství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)