Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

CRM system

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Vícekriteriální analýza ekologické zátěže obalových materiálů
 (Kateřina Svojšová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76670 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Vícekriteriální analýza projektů na zavedení systému pro výběr mýta
 (Tomáš Vajda)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76972 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Výběr ERP pro zvolený podnik pomoci vícekriteriální a komparační analýzy
 (Yauheni Semianiaka)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78655 | Aplikovaná informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Implementace Open Archival Information System
 (Šimon Hochla)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j46qw/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

SCADA modul pro Cutter Information System
 (David Drápela)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136085 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Analysis and implementation of an information system for business process support
 (Sylvia Holzmannová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//1ej3j4// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Information System of the Crisis and Intervention Centre
 (Radoslav Husár)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mt5z3/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza a srovnání Dynamics CRM 4.0 a 2011 s Dynamics CRM Online
 (Jan Štosek)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oh6s2/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Informační systémy s podporou CRM
 (Petr Hauzar)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/irw18/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)