Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

magnetrónové naprašovanie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Analysis of solid materials by means of laser-induced breakdown spectroscopy
 (Tereza Čtvrtníčková)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jsv7p/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Theses on a related topic

Časově rozlišená spektroskopie HIPIMS výboje
 (Matej Fekete)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2np7/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Příprava tenkých vstev magnetronovým naprašováním buzeným pulzy velkého výkonu a jejich charakterizace
 (Matej Fekete)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oojls/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Příprava nanostrukturovaných tenkých vrstev magnetronovým naprašováním buzeným pulzy velkého výkonu
 (Katarína Bernátová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p02yy/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Příprava nanostrukturovaných tenkých vrstev magnetronovým naprašováním buzeným pulzy velkého výkonu
 (Katarína Bernátová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p02yy/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Určení absolutní koncentrace částic při naprašování pulzy velkého výkonu
 (Šimon Žulták)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f2p82/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Vizualizace ionizačních center při naprašování pulzy velkého výkonu
 (Marta Šlapanská)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3j53/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Příprava tenkých vstev magnetronovým naprašováním buzeným pulzy velkého výkonu a jejich charakterizace
 (Matej Fekete)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oojls/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Study of PVD process driven by high power pulses
 (Peter Klein)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3l4h/ | Fyzika (čtyřleté) / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Study of Bragg Gratings Exposed to High Optical Power
 (Dumitru Osoianu)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115797 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)