Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mikrofacie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Konodontová biostratigrafie a mikrofacie famenu v Mramorovém lomu u Křtin
 (Lucie Kratochvílová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqc94/ | Geologie / | Theses on a related topic

Vysoce rozlišující stratigrafie spodního tournai Moravského krasu a Montagne Noire (Francie)
 (Vojtěch Cígler)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zfzx8/ | Geologie / | Theses on a related topic

Stratigrafie a faciální vývoj vybraných výchozů famenu a spodního karbonu v jižní části Moravského krasu.
 (Tomáš Weiner)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwr6a/ | Geologie / | Theses on a related topic

Multiproxy studium odrazů glacieustaze ve svrchnodevonských sedimentech moravskoslezské oblasti.
 (Tomáš Weiner)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oa97r/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Stratigrafie nových lokalit s devonskou amonoidovou faunou z Moravského krasu
 (Daniel Pešek)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gmxl2/ | Geologie / | Theses on a related topic

Faciální a mikrofaciální analýza famenu líšeňského souvrství v lomech na Hádech, Brno
 (Štěpán Damborský)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5zk8/ | Geologie / | Theses on a related topic

Kompoziční změny ve vápencích na hranici devon-karbon
 (Tereza Barvíková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v73sd/ | Geologie / | Theses on a related topic

Faciální analýza lokality Rohožník
 (Michala Dostálová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ov815/ | Geologie / | Theses on a related topic

Mikrofaciální výzkum líšeňského souvrství ve vrtu Horákov-Mokrá SV-3
 (Michal Škápík)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fzond/ | Geologie / Správní geologie | Theses on a related topic

Studium tmavých silicitů v paleozoických sedimentech na ložisku Mokrá
 (Roman Šimáček)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rv4sh/ | Geologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)