Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

neurcitost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Dvojznačnost, vágnost, neurčitost v technických/vědeckých textech
 (Dominik Šafránek)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//nf2ikb// | Angličtina v elektrotechnice a informatice / | Theses on a related topic

Prostorové zkreslení a prostorová neurčitost při agregaci dat
 (Klára NOVOTNÁ)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3e1sk5// | Geografie a regionální rozvoj / | Theses on a related topic

Neurčitost a spravedlivost při modelování v Petri sítích
 (Martin Ibl)

2015, Disertační práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lzm8yx// | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Metody využívající neurčitost při analýze rozsáhlých dat
 (Iva KOPLÍKOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4iq52o// | Aplikovaná matematika / Fuzzy modelování | Theses on a related topic

Neurčitost překladu
 (Radka KOPECKÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cykg3e// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Theses on a related topic

Problematika prostorové neurčitosti v analýze funkčního regionálního systému: příklad České republiky
 (Pavla ČECHOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ddzf8k// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Modelování znečistění životního prostředí v lesích se zahrnutím neurčitostí
 (Petra Malcová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzt6w/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování v podmínkách neurčitosti
 (Michal Koláček)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cyfax/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Efektivní analýza boolovských sítí s neurčitostí parametrů
 (Juraj Kolčák)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3mlj/ | Informatika / Teoretická informatika | Theses on a related topic

Analýza Vyhledávání Vzorů v Datech za Podmínek Neurčitosti
 (Jakub Čačka)

2023, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//9fis1a// | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)