Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Mentální postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Edukace osob s mentálním postižením jako podpora jejich uplatnění na trhu práce
 (Miroslava SKALNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gt595h// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Ověření efektivity systematické edukace základů potravinové pyramidy u dětí v MŠ prostřednictvím intervenčního programu
 (Gabriela Mencová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yym8u/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic

Výživa jako primární prevence u seniorů a vliv způsobu bydlení na jejich stravovací chování
 (Veronika HLÍZOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i28cfu// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující (ne) úspěšnost žen s dětmi při návratu na pracovní trh po rekvalifikaci
 (Ludmila Janoušková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tgeol/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Problematika postavení žen na trhu práce
 (Lenka Skácelová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/uqi44/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Neformální vztahy na pracovišti a jejich vliv na pracovní výkon
 (Natálie Králičová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80355 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv adaptačního procesu na fluktuaci
 (Markéta Chvalinová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7uqq/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Edukace osob s mentálním postižením jako podpora jejich uplatnění na trhu práce
 (Miroslava SKALNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gt595h// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Zaměstnávání osob s duševním onemocněním, zaměřeno na osoby s afektivními poruchami
 (Eva Vostálová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk73o/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Názory zaměstnavatelů na zaměstnávání osob s mentálním postižením v Olomouckém kraji
 (Pavla Šálková)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/s9hy5/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)