Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Stres

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stres v učitelské profesi aneb stres z pohledu budoucích učitelů
 (Eva Jannová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpgw3/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Pracovní stres a jeho zvládání: zahraniční zpravodajové a zpravodajky českých médií veřejné služby
 (Barbora Honusová)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5zi3/ | Mediální studia a žurnalistika / | Theses on a related topic

Pracovní stres u prvostupňových soudců
 (Tereza Šturmová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nt6om/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Pracovní stres a zátěž u sociálních pracovníků na oddělení dávek hmotné nouze
 (Simona Presová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bfxqr/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv akutního a chronického nízkoteplotního stresu na anatomické a fotosyntetické parametry vybraných modelových druhů polárních druhů lišejníků a řas
 (Andrea Hojdová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obrex/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Vliv vodního stresu na vybrané druhy trav a porostovou skladbu travních porostů.
 (Lenka PAVELOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t4ydsi// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Vliv stresu při přepravě na hospodářskou využitelnost vybraných druhů zvířat
 (Pavlína Michalcová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40713 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv pohybové aktivity na vnímání stresu
 (Ellen VAŠUTOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wqhb8p// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Vliv stresu u ženy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
 (Karolína HAVLÍČKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jo6iv9// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vliv stresu na vedoucí pracovníky výroby
 (Tereza KOHÚTOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mpt0t4// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic