Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prumyslovy podnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Průmyslový podnik na kraji města – z pohledu komunikace, krizové komunikace, sponzoringu, vnímání firmy okolím
 (Michaela Drábková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ejw2b/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik
 (Veronika Šulová)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//d56sih// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Marketingový výzkum pro vybraný průmyslový podnik
 (Dominika Vašnovská)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130208 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Návrh řídící strategie pro průmyslový podnik
 (Martin Vičan)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119767 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Tvorba marketingového plánu pro podnik se zaměřením na poskytování
 (Michaela Králová)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/k1yosp/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Daňová problematika a její vliv na průmyslový podnik
 (Klára Matějčková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109238 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Využití vybraných logistických metod pro průmyslový podnik
 (Pavla Königová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87923 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Analýza vedení lidí a konkrétní doporučení pro vybraný podnik
 (Jan Frajbiš)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/fn7g6l/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Scénář povodně a scénář odezvy na povodeň pro vybraný podnik
 (Michal Beneš)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//vpmssv// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Tvorba podnikatelského záměru pro malý podnik
 (Radka Součková)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ecl7y7/ | Řízení a ekonomika průmyslového podniku / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)