Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

syndrom vyhoření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Syndrom zavrženého rodiče
 (Alžběta Popelková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z94gt/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v azylových domech pro matky s dětmi
 (Denisa LENDLEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z95fkn// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Kompetence sociální pracovnice v prevenci syndromu CAN na Prostějovsku
 (Eva Sedláčková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//tvy9s8// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření a prevence tohoto jevu u sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí
 (Adéla ROSINGEROVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9f57ma// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u všeobecných sester a pracovnic sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech pro seniory
 (Vladimíra VELICHOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uusgkh// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření v Ústavu sociální péče pro tělesné postižené v Hrabyni
 (Vendula KUKELKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jvgfb2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u pracovníků oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky
 (Marcela MARKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jdng1p// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření pracovníků nepojistných sociálních dávek Olomouckého kraje
 (Iveta Sotorníková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2d46o7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Percepce syndromu vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků Úřadu práce
 (Šárka Vašíčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcxvd/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením poboček Úřadu práce ČR v Ústeckém kraji
 (Martina KOFROŇOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tvycx6// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)