Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

intercultural mediation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sociální konstrukce interkulturní mediace v České republice
 (Eva Malušková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y088u/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Motivace interkulturních pracovníků v rámci konceptu životní dráhy
 (Zuzana ZAGAROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//25tq3e// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Interkulturní mediace na základních školách
 (Lenka PRŮŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//09xz5j// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Interkulturní mediace na lokální úrovni v provincii Valencia
 (Iveta NEVLUDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//22xemz// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Sociologicko právní aspekty mediace
 (Michaela Urbanová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eznha/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mediace jako způsob řešení interkulturního konfliktu
 (Gabriela ZŮBKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ljo0m7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic