Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

velikost trhu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Relationship between Free Trade Agreement and Foreign Direct Investment
 (Hyunjin Kim)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25286 | Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities | Theses on a related topic

Aproximace funkcí-metoda nejmenších čtverců
 (Jana Monsportová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/raqp2/ | Matematika / Obecná matematika | Theses on a related topic

Metoda nejmenších čtverců a její použití
 (Jiří Štantejský)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uph7y/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Metoda nejmenších čtverců
 (Michaela Zavřelová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8871 | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Metoda nejmenších čtverců v matematickém softwaru R.
 (Markéta COUFALOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7wwxmr// | Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví | Theses on a related topic

Metoda nejmenších čtverců
 (Vladislava MUSILOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vj2pwa// | Přírodovědná studia / Matematická studia | Theses on a related topic

Metoda nejmenších čtverců
 (Jana Vampolová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//k8ucya// | Matematika / Matematika a její aplikace | Theses on a related topic

Regionální a strukturální politika EU a konkrétní příklad čerpání Evropského fondu regionálního rozvoje
 (Zdeněk Kutáč)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82791 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

Dotace do infrastruktury z fondů Evropské unie
 (Eva Gogolínová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106991 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Využití fondů EU pro rozvoj dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji
 (Václav Švec)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/1843 | Hospodářská politika a správa / Regionalistika a veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)