Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Možnosti využití snoezelenu při práci s žáky s těžkým kombinovaným postižením
 (Kateřina ŠÍPOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nmx5rm// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Žáci s těžkou a kombinovanou vadou na ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s.
 (Jitka Hédová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogo9r/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv muzikoterapie a canisterapie na rozvoj žáků s těžkým postižením
 (Jana Hanáčková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xvdm9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikační schopnost u žáků s těžkým zdravotním postižením
 (Lenka Kozielová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kf9on/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Metodika práce s klientem s těžkým mentálním a tělesným postižením
 (Lucie Chromčáková)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u5swe/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Teaching English to Lower Secondary School Children with Mild Mental Handicap
 (Hana VESELÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//26g4xs// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Analýza znalostí speciálních pedagogů o předlékařské první pomoci na základní škole speciální
 (Hana Káňová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rlp11/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Tvorba výukových materiálů pro oblast Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální
 (Kateřina Skybová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujooq/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální – díl I
 (Romana Frodlová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yncs4/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Komparace projektů Slyšet jinak na základní škole a na základní škole speciální.
 (Kateřina SKŘEBSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fw66l1// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)