Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

archetyp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Od štvance k hrdinovi. Pouť hlavních hrdinů k moci a vlivu v "Písni ledu a ohně" George R. R. Martina.
 (Tereza KUBÁNKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a5eus1// | Filologie / AJ HI se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Seníci a sníci aneb Role dítěte ve fantasy literatuře
 (Zuzana Zoubková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3r4k/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Theses on a related topic

Is it fantasy? Analysis of Fantasy Aspects in A Song of Ice and Fire and Their Comparison to Other Fantasy Series
 (David Hálek)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/did8f/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Archetypes in Contemporary Anglophone Literature: A Song of Ice and Fire
 (Petra Leštinská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ecdrzk// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

The Fantasy Worlds in J. R. R. Tolkien's The Lord of the Rings and George R. R. Martin's A Song of Ice and Fire
 (Vendula KRÖGLEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8xxlgb// | Humanitní studia / Anglická filologie - Žurnalistika | Theses on a related topic

A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire
 (Silvie Tvrdá)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mrxxvi// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Adaptace knižních fenoménu do filmové a televizní podoby
 (Jakub Ruschka)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82056 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Krize mužství - význam iniciačních rituálů v kontextu psychologie C. G. Junga
 (Pavel Obrtlík)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpkxq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

K pojetí časovosti a tradice u H.-G. Gadamera a C. G. Junga
 (Gustav Čech)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nvpuc/ | Filozofie / | Theses on a related topic

Archetyp hrdiny v díle C. G. Junga
 (Pavel Šafář)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvdtd/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)