Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nákupní centrum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Marketing a management nákupních center v České republice (případová studie vybraných center)
 (Adéla Zemánková)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oaqgv/ | Regionální rozvoj / Projektový management | Theses on a related topic

Will shopping malls survive under the pressure of online shopping? How can shopping malls transform and be prepared for the digital era?
 (Ekaterina Efremova)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77268 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Spádové oblasti velkých nákupních center
 (Martin Slezáček)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bx3jf/ | Biologie / Učitelství geografie a kartografie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Dopravní poloha a dostupnost nákupních center v českých městech
 (Marek Sedláček)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egjl7/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Analýza pozice nákupních center na českém trhu
 (Markéta Hrnčiarová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140072 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Marketingové strategie nákupních center
 (Natálie Nestrašilová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/t0xif/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Zvuk jako aktér - moc a organizace v prostoru nákupního centra
 (Tereza Pantůčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o6kzd/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Zvuk jako aktér - moc a organizace v prostoru nákupního centra
 (Tereza Pantůčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o6kzd/ | Sociologie / | Theses on a related topic