Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

diskriminace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji – příčiny a důsledky
 (Kristýna Provazníková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cabzv/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Sociálně vyloučené lokality na Moravě
 (Petra Šťastná)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jlg0g/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Podpůrné faktory a bariéry při integraci dětí z vybrané sociálně vyloučené lokality do primárního stupně vzdělávacího systému
 (Monika Koubová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2vrq/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vzdělání jako předpoklad zaměstnatelnosti Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Studie pro lokality v Brně.
 (Renáta Machalová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbyc8/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Životní zvládání romského žáka první třídy ZŠ pocházející ze sociálně vyloučené lokality
 (Petra Pomališová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aad66/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Sociálně vyloučené lokality v Ostravě (série publicistických textů pro Moravskoslezský deník)
 (Lucie Rusková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lp5ye/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě na kazuistice lokality Ostrava - Kunčičky.
 (Růžena DUNKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//038jwm// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Strategie využívané obyvateli sociálně vyloučené lokality Předlice k zajištění svých zdrojů
 (Daniela VOBŮRKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4q0fhb// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální vyloučení z pohledu obyvatel sociálně vyloučené lokality
 (Marie BUCHTOVÁ)

2015, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lkkq1u// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Bariéry v dostupnosti důstojného bydlení pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 (Klára Šímová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13425/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)