Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

standardizovaný, klasifikační, systém, NANDA

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Management ošetřovatelské péče u nemocných po intrapleurální chemické pleurodéze
 (Renáta KIESEWETTEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iax9ox// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Theses on a related topic

Management ošetřovatelské péče u pacienta s nitrolebním krvácením
 (Barbora LESÁKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ljrlus// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Management ošetřovatelské péče u klientů ortopedických ambulancí z pohledu sestry
 (Milena VOPÁLKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tz15ut// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Management ošetřovatelské péče o pacienta s MRSA
 (Jana HRACHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5ujekp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Management ošetřovatelské péče o pacienta se zevním fixátorem
 (Gabriela Chylíková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//mig86a// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Management ošetřovatelské péče sestry u pacienta s warfarinem
 (Alena VÁLKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9lr03s// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Management ošetřovatelské péče o fyziologického novorozence s využitím klasifikačních systémů NANDA, NIC a NOC
 (Veronika MICHALOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jdhpq6// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Management rizik při poskytování ošetřovatelské péče na pracovištích intenzivní medicíny
 (Jana KEKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e2fiy3// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Management ošetřovatelské péče o pacienty s kraniocerebrálním poraněním
 (Katarína MALIARIKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nry38i// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Management ošetřovatelské péče u pacienta po výkonu na srdeční chlopni
 (Vlasta BRUNCLÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hqj3c8// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)