Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lymphoma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The prognostic value of the mutational landscape in systemic anaplastic large cell lymphoma
 (Cosimo Lobello)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lu19g/ | Vědy o živé přírodě / Bio-omika | Theses on a related topic

Využití testu Mouse Lymphoma Assay (MLA) při hodnocení genotoxicity chemických látek
 (Jitka Černá)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2wlluh// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Bioinformatický modul pro posouzení klonality sekvenačních dat z imunoglobulinových receptorů v pacientech s leukémií a lymfomou
 (Tomáš Reigl)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgj6j/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Úloha mikroprostředí v rezistenci B-buněčných leukémií a lymfomů na chemo-imuno terapii
 (Gabriela Mladonická Pavlasová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mzwtz/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Theses on a related topic

Molekulární patogeneze folikulárního lymfomu
 (Ján Deván)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jqpkc/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Úloha mikroprostředí v rezistenci B-buněčných leukémií a lymfomů na chemo-imuno terapii
 (Petra Gallová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fygv2/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Burkittův lymfom z pohledu pacientů
 (Michaela Hlavsová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t3uew/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic