Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polohovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Polohování extrémně a velmi nezralého dítěte
 (Alena Adámiková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kcknr/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Bezpečí při mobilizaci a polohování pacienta
 (Blanka HŘEBEJKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yxcush// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Význam a možnosti polohování v terapii u pacientů po cévní mozkové příhodě
 (Kamila PLOUHAROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mzyfxa// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Elektromagnetický systém pro paralelni polohování magnetických těles
 (Jakub TUREČEK)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//94qup0// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Paralelní polohování feromagnetických těles magnetickým polem
 (Jiří VLČEK)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p3hqyy// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Polohování operanta na operačním stole
 (Šárka Táborská)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i5f6jv// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Theses on a related topic

Prostředky pro pracovní polohování a sebezáchranu hasičů
 (Darina Hurbanisová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128283 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Řídicí systém pro dvoustupňové přesné polohování elektromechanického systému
 (Adam Polák)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//hm5pne// | Kybernetika a robotika / | Theses on a related topic

Pneumatický mechanismus polohování zátky tavicí pece
 (Tomáš Wolf)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137016 | Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Kloub pro polohování kamery
 (Vít Fichna)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114723 | Strojírenství / Robotika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)