Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mikroRNA

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

MikroRNA jako prognostické a prediktivní markery u metastatického renálního karcinomu
 (Júlia Kováčová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5axe/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

MikroRNA jako prognostické a prediktivní markery u metastatického renálního karcinomu
 (Júlia Kováčová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5axe/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Prognostické a prediktivní faktory u karcinomů ledviny
 (Alexandr Poprach)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/esboj/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic