Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

didaktika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Didaktika výtvarné výchovy pro žáky se specifickými poruchami učení
 (Veronika Kriklová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v4vhx/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Výuka předmětu didaktika ruského jazyka na Latvijas Universitate.
 (Markéta Šťastná)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4by8/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Metodika a didaktika úpolových sportů pedagogů volného času
 (Martina Doušová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fps1o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Výuka dějin umění prostřednictvím výtvarné akce - Didaktika dějin umění v 21. století
 (Romana Siebenbürgerová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z266i/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Didaktika kresby aneb Probudit oči
 (Alena PACKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5leece// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy | Theses on a related topic

Didaktika smyčcového kvarteta
 (Štěpán Ježek)

2021, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14881 | Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace | Theses on a related topic

Didaktika v kontextu on-line vzdělávání
 (Jiří Stehlík)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//8pqoh2// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Didaktika a Androdidaktika strojních předmětů na střední odborné škole
 (Břetislav Pokorný)

2018, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//2p2l6l// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Didaktika animované tvorby s využitím digitálních technologií.
 (Pavel Trnka)

2018, Disertační práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2r2enz// | Výtvarná umění / Multimédia a design | Theses on a related topic

DIDAKTIKA MAKROREGIONŮ SVĚTA VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ - NOVÁ REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE NA UJEP
 (Zdeňka KOLSKÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1ozizg// | Geografie / Geografie - Společenské vědy pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)