Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

čistý pracovný kapitál

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Problematické oblasti ekonomického rastu v podniku BONECO a. s. so zameraním na riadenie likvidity a čistého pracovného kapitálu
 (Paulína Dolnáková)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//93f19k// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Projekt efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve společnosti XY, a. s.
 (Lenka SIKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0w36z3// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Řízení cash flow v konkrétním podniku
 (Michal Petřík)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wob7h/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Řízení likvidity (cash-flow) v MSP
 (Marcela Vančatová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xw2bq/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Tvorba plánu cash-flow v podnikateľskom subjekte
 (Jaroslava Labadeová)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/rkp6d/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Likvidita a zásoba hotovosti ve společnosti MITAS a.s.
 (Pavel Kabourek)

2015, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/y9vo0r/ | Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / | Theses on a related topic