Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

osvícenství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Specifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířství
 (Nela DRUNECKÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//whshis// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Specifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířství
 (Nela DRUNECKÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//whshis// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Problematika restaurování maleb na hedvábí asijské provenience
 (Laura Khaindrava)

2021, Diplomová práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6v749d// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil | Theses on a related topic

Specifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířství
 (Nela DRUNECKÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//whshis// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Specifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířství
 (Nela DRUNECKÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//whshis// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Specifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířství
 (Nela DRUNECKÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//whshis// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Specifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířství
 (Nela DRUNECKÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//whshis// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Košer turismus a jeho unikátní produkt Kosher Hotel KING DAVID Prague
 (Hana Stoličková)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/ew4uy/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

David Baldacci's "Hour Game": Translation and Analysis
 (Lucie Palčíková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mj62s/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

David Popper a jeho koncertantní skladby pro violoncello
 (Matěj Kovanda)

2021, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/taxyr/ | Hudební umění / Hra na violoncello | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)