Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bilingualism

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Bilingualism and Interference: A Corpus-based Linguistic Analysis of Bilingual Children’s Speech in a Czech-English Environment
 (Lucie Olijnyková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k64b0/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Bilingualism and Social Flexibility
 (Jiří Král)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//myxjxm// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

The Impact of Bilingualism on Family Life and Education
 (Hana Pospíšilová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s10hlc// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

The Impact of Bilingualism on Verbal Fluency and Executive Functions: The Case of L2-immersed and Non-immersed Czech-English Bilinguals
 (Michaela ADAMCOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h69pqp// | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic

Bilingualism in children
 (Kateřina ŠAMALOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nlvni4// | Specializace v pedagogice / AJu-Hu | Theses on a related topic

Stereotypes about bilingualism
 (Aneta ŠMÍDOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0qe583// | Filologie / Historie - Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Komentovaný překlad odborného textu Lorny García-Pentón: The neuroanatomy of bilingualism: how to turn a hazy view into the full picture
 (Pavla ŠPAČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kd4b4e// | Filologie / Česká filologie - Anglická filologie | Theses on a related topic

Fallstudien über die Zweisprachigkeit bezugnehmend auf Tschechisch und Deutsch
 (Jennifer Pritz)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/awff6/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

Zweisprachigkeit im frühen Alter
 (Monika Von Othegraven)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p5x31f// | Filologie / Německý jazyk pro hospodářskou praxi | Theses on a related topic

Erhalt des Bilinguismus bis in die Volljährigkeit
 (Žaneta HÖFEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aiwz5z// | Filologie / Učitelství německého jazyka a literatury (KS) | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)