Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dědický statut

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Dědický statut - právo rozhodné pro dědické poměry s přeshraničním prvkem
 (Marika Fízeľová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prg0q/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo rozhodné pro dědické poměry s mezinárodním prvkem
 (Tereza Zdařilová)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ww7vp/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vybrané otázky pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem v kontextu evropského mezinárodního práva soukromého a procesního
 (Ondřej Myška)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uj6ls/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mezinárodní právo soukromé EU a kupní smlouvy s mezinárodním prvkem uzavřené pomocí blockchainové technologie
 (Petr Jelínek)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h6mw1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Financování malých kulturních akcí s mezinárodním prvkem
 (Tereza Benešová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxays/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Právo rozhodné pro dědické poměry s mezinárodním prvkem
 (Tereza Zdařilová)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ww7vp/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Insolvence s mezinárodním prvkem
 (David Karabáš)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jf4d6/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Právní režim mimosmluvních závazkových vztahů a práv k duševnímu vlastnictví s mezinárodním prvkem
 (Michal Břežek)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewtye/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zajištění závazku v soukromoprávních poměrech s mezinárodním prvkem
 (Kateřina Výborová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8z58/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní úprava prorogace ve vztazích s mezinárodním prvkem
 (Kateřina Fried)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/chfed/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)