Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

residential care facilities

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Připravenost pracovníků pobytových zařízení sociálních služeb poskytovat péči umírajícím klientům
 (Marie BURGETOVÁ)

2017, Rigorózní práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zmzp4p// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Theses on a related topic

Subjektivní vnímání potřeb seniorů žijících v zařízeních rezidenční péče v České republice
 (Petra KŘIŽKOVÁ)

2021, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j8lppx// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

Biografie uživatele sociálních služeb v pobytových zařízeních pro seniory
 (Petra Suchánková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t5eel0// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Kvalita života seniorů ve vybraných pobytových zařízeních v souvislostí s inkontinencí
 (Soňa HAMANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xh5qtm// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Sociální práce se seniory v pobytových zařízeních
 (Gabriela FORROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//as0y00// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kompetence absolventa kurzu "Pracovník v sociálních službách" pro práci v pobytových zařízeních pro seniory
 (Eva GDULOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sxm3ef// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Transformace pobytové sociální služby z pohledu pracovníků zařízení
 (Michala ZIMKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pyqkf0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Míra využívání volnočasových aktivit osobami seniorského věku v pobytových zařízeních sociální péče Olomouckého kraje
 (Simona DRLÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m83xor// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

"Kvalita života osob s Alzheimerovou chorobou v domácí péči a v pobytových zařízeních v Uničově a okolí"
 (Šárka KRAMAROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yvu17w// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Theses on a related topic

Pracovná spokojnosť sestier v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti o seniorov
 (Felipe SÁNCHEZ LÓPEZ)

2021, Rigorózní práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3fp06r// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)