Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Glycerol

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy
 (Kateřina Nečasová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//amayrj// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

Čištění glycerolové fáze po transesterifikaci oleje
 (Kateřina Nečasová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fj2i64// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Glycerol v kosmetice
 (Michaela ŠŤASTNÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0ztzrn// | Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů | Theses on a related topic

CuZnAl směsné oxidy pro selektivní hydrogenolýzu glycerolu na propan-1,2-diol
 (Jáchym Mück)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vp7n6a// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

Problematika přípravy glycerolkarbonátu a jeho derivátů z odpadního glycerolu vznikajícího při výrobě methylesterů řepkového oleje
 (Lenka Pokorná)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//y30acl// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Posouzení možnosti zpracování odpadního glycerolu z výroby bionafty z kafilerních tuků
 (Dana Nováková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//8166e8// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně.
 (Ondřej Kubesa)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lrpkd/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Potenciál heterogenních katalytických procesů při zpracování glycerolu
 (Michal Novák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6tvpb6// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Možnosti využití glycerolu v chemických a biochemických aplikacích
 (Zuzana Blažková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//a1ykac// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic