Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

differenciace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Případová studie použití protokolu QUIC pro webový provoz
 (Michal Hubený)

2021, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gko9us// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Použití POS a možnosti jejich integrace do ERP systémů: případová studie
 (Bohumír Vospěl)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5mkv/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi základní školy uplatňující Montessori pedagogiku: případová studie
 (Marija Šupicová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xm8mv/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Použití chemických zbraní: případová studie Sýrie
 (Petra Teplíčková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dr86w/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Případová studie použití krizového managementu
 (Jitka Worofková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/a9a0i/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Ostravská Stodolní ulice: případová studie
 (Zuzana Mrhačová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6tuc/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Inovativní marketingové nástroje pro vybrané sportovní odvětví (případová studie, studie proveditelnosti)
 (Natálie Rejčová)

2021, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//d5n1a0// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Případové studie dětí školního věku s koktavostí
 (Lucie Čechová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tc9l6/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Případová studie na použití architektonických vzorů
 (Miroslav Němec)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/foydx/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Diferenciace nabídky a metod pracovní rehabilitace osob s mentálním nebo kombinovaným postižením v praxi poskytovatelů sociálních služeb
 (Anna PEKÁRKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//605hcs// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)