Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

disentangling

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Disentangling the relationship between corruption and shadow economy
 (Jonáš Rais)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42461 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Analyza spekter horkých hvězd s pomocí programu VO-Korel
 (Šárka Dvořáková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xd2nk/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Studium spektroskopických dvojhvězd
 (Šárka Dvořáková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdqan/ | Fyzika / | Theses on a related topic